Español (España)Català (Català)English (United States)
  Search
Subscriu-te al bloc

Subscriu-te al bloc  Persona, Empresa i Societat i rebràs les novetats al teu lector RSS o a la teva bústia de correu electrònic

Subscriu-te per RSS
Subscriu-te per email
News
Minimize
New: Handbook of Business Ethics
 Chapter  6: Organizational Ethics
  More info...

Cercar
Minimize

Josep M. Lozano

josepm.lozano@esade.edu
Tel: +34 932 806 162
Ext. 2270

Fax: +34 932 048 105
Av.Pedralbes, 60-62
E-08034 Barcelona


Twitter - Josep M. Lozano

 

Persona, Empresa i Societat
El bloc de Josep M. Lozano  
   
Author: Josep M. Lozano Created: 16/10/2008 10:21
En aquest bloc trobareu opinions, comentaris, informació ....

Gràcies a l'amable invitació de la Fundación Carolina i de la Fundación Euroamérica he pogut participar en la III Conferència Espanya-Iberoamèrica de Responsabilitat Social de les Empreses, que ha tingut lloc a Ciudad de Mexico. Les sessions, en general, han estat d'un altíssim nivell, i estic convençut que la conferència ha deixat un excel·lent regust en tots els assistents. L'objectiu era debatre els impactes que la crisi està tenint sobre les pràctiques responsables, les mesures que es poden impulsar per pal·liar els efectes negatius de la crisi i plantejar estratègies per usar les pràctiques responsables com una de les eines per combatre els efectes de la crisi i contribuir a la recuperació. Suposat això, es va dedicar un temps específic per a l'anàlisi de les polítiques públiques que es requeririen i sobre el paper dels mitjans de comunicació.

Mentre els debats s'anaven produint, li donava tombs a una cosa que fa temps que em ronda pel cap. No es tracta de continuar perdent el temps amb l'estèril debat de el nom de la cosa (que sempre m'ha interessat molt poc) sinó de donar carta de naturalesa a un plantejament que cada vegada em sembla més urgent: la necessitat de construir... l’RSC!

Els que em coneixen o han llegit algun dels meus papers probablement se sorprendran, perquè potser recordaran que des de la nit dels temps del tema que ens ocupa sempre he defensat a peu i a cavall la denominació RSE (d'empresa) enfront l’RSC (de corporativa). Ara, amb aquesta recuperació de l’RSC no pretenc retractar-me, sinó plantejar una nova qüestió: és necessari que tots aprenguem a enfocar cada vegada més els problemes en clau de RSC... de Responsabilitat Social Compartida. No es tracta en absolut d'una nova controvèrsia semàntica, sinó de comprendre millor una cosa que és eminentment pràctica. La responsabilitat social compartida, doncs, no substitueix l’RSE, sinó que la situa en un marc més ampli, i pot contribuir a contextualitzar-la millor i a dotar-la de major sentit. Explorem alguns dels seus possibles trets.

...

Read More »

En una entrada anterior del bloc vaig proposar –mig en broma, mig seriosament- que es declarés els responsables d’RSE espècie protegida. No perquè la seva feina fos més complexa o més arriscada que la d'altres àrees, sinó perquè, si fan la seva feina seriosament i fins a les darreres conseqüències, aquesta comporta unes tensions específiques que, a dia d'avui, no sembla que es puguin resoldre sinó, pel cap alt, manegar a la recerca d'un equilibri sempre inestable.

Per això, quan vaig parlar del que considero el meu mantra personal per a l’RSE l'any 2010 (pujar-la al consell, baixar-la al negoci), afegia: I, per cert, aquesta expressió reflecteix a la perfecció (i potser inconscientment), el lloc que ocupen, i les tensions que sofreixen, els responsables d’RSE. Qui, sinó, està entre el consell i el negoci, assumint i impulsant una cosa el desenvolupament de la qual no està directament a les seves mans, l'ancoratge de la qual ha d'estar alhora a dalt i a baix, però el poder de què disposen per aconseguir-ho és més que relatiu (tant a baix com, no diguem, a dalt), i alhora la seva responsabilitat nominal sobre ella és total? I em vaig comprometre a desenvolupar una mica més aquesta qüestió. Som-hi, doncs.

En primer lloc, els responsables d’RSE sofreixen una tensió a causa d'un desajust important entre el que diu el discurs oficial de l’RSE i el que sovint permet la realitat. No hi ha enunciat o definició de l’RSE que no parli de la relació o el diàleg amb els grups d'interès. Amb tots. Però, què s’esdevé en la realitat? Doncs que quan les empreses creen el departament i nomenen el seu responsable, els grups d'interès ja estan assignats: accionistes, relacions amb els inversors; treballadors, recursos humans; proveïdors, compres; administracions públiques, relacions institucionals... i així successivament. Qui (i què) està lliure d'assignació? Doncs les ong i les memòries d’RSE i/o sostenibilitat. Es critica molt la confusió entre RSE i acció social;...

Read More »

 

 El govern de la Generalitat de Catalunya acaba d’aprovar RSEGENCAT, un pla de mesures de responsabilitat social per al periode 2009-2012. Per moltes raons , aquesta és una iniciativa claramente diferenciada en el panorama actual de les polítiques públiques d’RSE, i pot esdevenir un referent… si realment aconsegueix tirar endavant en els termes que es planteja. Aquest darrer comentari no vol ser una exhibició d’escepticisme, sinó l’expressió d’una cautela necessària en tot el que fa referència a l’RSE: moltes empreses, organitzacions i institucions han anunciat iniciatives que el pas del temps ha atemperat, no sempre per causes atribuïbles als seus impulsors, val a dir-ho.

Però d’això en podrem parlar d’aquí a un any, per exemple. Però ara ja podem dir que RSGENCAT ja és un referent en el moment del seu naixement, per la seva concepció i el seu plantejament. Voldria assenyalar alguns dels trets que fan d’aquest pla una iniciativa importantíssima per al desenvolupament de l’RSE. Una iniciativa que, sense voler ser grandiloqüent, crec que es pot afirmar que és una innovació molt significativa en el context europeu i, possiblement, a escala mundial.

1. D’entrada, la seva missió: "impulsar el comportament socialment responsable en tots els agents socials, promovent especialment la competitivitat responsable i sostenible en les empreses i organitzacions, incloent la pròpia administració pública". Es podria dir que no fa més que repetir el mantra ben establert de les polítiques públiques en RSE: impulsar i promoure; res de nou aquí. Nogensmenys, les autèntiques novetats són els tres punts de referència que que azuméis en la seva missió: el comportament socialment responsable es planteja com requisit d’aplicació a tots els agents socials, i no només a les empreses; l’RSE es vincula directament a la competitivitat, per això es parla de competitivitat responsable i sostenible, de manera que integra l’RSE en un marc de referència diferent de l’habitual: quin és el model de competitivitat; el pla és d’autoaplicació per a la pròpia administració que el propugna, de manera que podem dir que l’administració passa a parlar de si mateixa (i no només dels altres) quan parla d’RSE.

...

Read More »

 He dubtat molt abans de donar per bo aquest títol. L'alternativa era aquest altre: l'exemple de la CECA. Ja que finalment he optat pel primer, iniciem el comentari pel segon. He tingut el privilegi de ser convidat a participar en les II Jornadas de Reponsabilidad Social Corporativa que la CECA va organitzar a la seu de Bancaja. Era una trobada de persones responsables d’RSE a les diverses caixes per bé que, com sol succeir en aquesta àrea, la responsabilitat de totes elles era la mateixa, però les denominacions del seu càrrec eren d’allò més divers.

Parlo de l'"exemple de la CECA" perquè aquest tipus d'encontres em sembla molt important. Fa temps que sostinc que és necessària una moratòria dels actes i congressos generalistes sobre RSE (aquestes taules rodones en les quals tots ens sabem de memòria el power point de tots!) i que és necessari passar a realitzar trobades de caràcter sectorial, amb objectius precisos, amb voluntat d'aprendre i avançar (i, si fa falta, realitzar-les a porta tancada). Sempre he sostingut que en RSE no es pot copiar (en la mesura que és un itinerari que cada empresa ha de crear a partir de la seva pròpia història, cultura, projecte i sector), però que es pot i s'ha d'aprendre. Aprendre de les experiències i de les pràctiques, però també de la inspiració i les motivacions que les animen.

No és la primera vegada que parlo de les caixes en aquest bloc, perquè crec que com a model institucional són un bé social que no ens podem permetre el luxe de perdre o tergiversar. Tanmateix,...

Read More »

En una entrada anterior plantejava una qüestió inquietant i, en part, incòmoda: la constatació, en els últims anys, que a l’eclipsi de l’ètica empresarial (BE) li correspon la presència ascendent de l’RSE. Com si en la cultura empresarial i en els discursos axiológicos també funcionés un sistema de vasos comunicants en el qual, a mesura que es parla menys de BE, es parla cada vegada més d’RSE. Apuntem algunes explicacions possibles.

1. L'enfocament RSE resulta molt més proper a la lògica managerial. El seu punt de partida sembla a primera vista molt més concret i objectivable: es tracta, en definitiva, d'atendre a l'impacte i/o les conseqüències socials i ambientals de les actuacions empresarials; pregunta indefugible, ja que si alguna cosa fan les empreses és actuar, i si alguna cosa tenen les accions són conseqüències. El punt de partida és tan incontrovertible, que les discussions s'han situat en l'abast i la legitimitat de les exigències de responsabilitat, però no el fet de la responsabilitat com a tal. I, per cert, crec que aquí se'ns ha escapat una cosa molt important. El debat -i la controvèrsia- sobre l’RSE ha estat fonamentalment un debat sobre la S. I això ens ha impedit centrar-nos sobre el substantiu: la R. Ni els més acèrrims adversaris de l’RSE qüestionen la necessitat que les empreses siguin responsables: el debat, en qualsevol de les seves formes, se centra en quins són els àmbits i els límits de la responsabilitat. Aquest és, sens dubte, un debat obert, que no tancarem a curt termini. Però que no ha d'eclipsar el debat sobre la responsabilitat, que probablement és el debat central. Entre altres raons, perquè de vegades el rebuig de l’RSE no és més que una coartada per evadir responsabilitats.

2....

Read More »

Diuen que un directiu es va queixar al degà de Harvard pel preu dels cursos de en aquesta universitat, a la qual cosa aquest va contestar: "Si l'educació la troba cara, provi amb la ignorància". Una cosa semblant s’esdevé avui amb el que fa referència a l’RSE. Gairebé sempre trobem algú que ens pregunta pel cost de l’RSE. En canvi, encara esperem el dia en què algú ens pregunti pels costos (econòmics, financers, laborals, socials, mediambientals...) de la irresponsabilitat empresarial. Després dels espectacles als quals hem assistit per part d'algunes empreses arreu del món, ha quedat clar que la irresponsabilitat pot tenir costos colossals.

Hi ha una pregunta impertinent que inevitablement hem de formular: per què al que avui anomenem irresponsabilitat fa quatre o cinc anys l'anomenàvem èxit empresarial? El CEO de Lehman Brothers,fue considerat el 2003 directiu de l'any, avui ell i la seva empresa són on són. El que hem de recordar, analitzar i revisar són els paràmetres mentals i els criteris que permetien a bona part de l'opinió pública i -no ens enganyem- a molts experts qualificar d'èxit empresarial a empreses i directius que avui tothom bescanta.

Ja que les males pràctiques poden enfonsar la reputació (i la cotització) d'una empresa, avui moltes d'elles es preocupen especialment per la "gestió dels riscs reputacionals". Però el que ara realment urgeix és passar de la gestió de la reputació al debat públic sobre què hem d'entendre per èxit empresarial.

Gestionar la reputació és una necessitat indefugible per a qualsevol empresa. I molts dels que es dediquen a la gestió de la reputació ho fan seriosament, i els preocupa alguna cosa més que dedicar-se a la cirurgia estètica corporativa. Però la nostra reputació és inseparable de la nostra identitat. D'aquí el nexe d'unió entre identitat i reputació, i entre l'exercici de la responsabilitat i la nostra concepció de l'èxit. És en aquest tipus de vincles on tots -empreses i societat-construïm la noció de confiança.

...

Read More »

Si ens ho mirem amb una mica de distància, potser podem afirmar que mai com en els últims anys expressions com és ara "ètica" i "responsabilitat social" no s'han incorporat al discurs sobre l'empresa, sigui amb el confort del que és políticament correcte, sigui anant més enllà. Encara que en rigor aquestes preocupacions per l'ètica i/o la RSE no siguin una novetat, sí que ho és la seva presència creixent en l'opinió pública i en el discurs empresarial. De tota manera, en aquest procés s'ha produït, si més no a Espanya, un fenomen curiós, com és la constatació que com més es parla de responsabilitat social, menys es parla d'ètica empresarial. Potser la realitat espanyola pot tenir peculiaritats pròpies, però a grans trets no em sembla radicalment diferent de les tendències que veiem en d’altres països. En qualsevol cas, aquest és un fenomen que mereixeria una anàlisi sociològica més detallada perquè, a primera vista, que ètica i responsabilitat social es facin retòricament la competència (amb una victòria per golejada de la segona) pot provocar perplexitat a més d'un.

L'engegada (o la reactivació) del discurs sobre la rellevància dels valors morals en l'empresa s'arrecerava en la dècada dels vuitanta (i abans, és clar, però en algun punt cal tallar) sota l'ampli paraigua de l'ètica empresarial (BE, de Business Ethics). Aquesta va ser una aproximació dominant, que venia d'anys enrere, i que pot verificar-se simplement atenent als títols dels journals i les associacions o xarxes acadèmiques que es van fundar en aquells anys: ètica era el terme recurrent. El lector haurà notat que la frase anterior està escrita en passat, perquè avui podem afirmar que aquella apoteosi de la preocupació per l'ètica empresarial va coincidir alhora, paradoxalment, amb l'origen del seu declivi (no de l'ètica, sinó de l'ètica com a terme de referència).

Quines raons expliquen aquest declivi? Moltes i diverses, segons el meu parer. Però abans d'apuntar-les no oblidem una cosa fonamental:...

Read More »

El novembre del 2008, la Reina va demanar a la London School of Economics alguna explicació davant del sorprenent fet que pràcticament cap economista no hagués previst la crisi financera o, com se sol dir ara, la crisi. Probablement, no només la Reina hauria de demanar explicacions, però almenys ella va obtenir alguna resposta. Una de les respostes que va rebre mereix una atenció detinguda. Pròpiament, no la resposta com a tal, sinó la qüestió que planteja l'esmentada resposta.

El que vénen a assenyalar els autors és que el gremi dels economistes té, almenys, un problema. Un problema que té que veure amb la formació que reben. Els autors qualifiquen l'esmentada formació de massa estreta, obsessionada per les tècniques i sobrecarregada de matemàtiques, i sense capacitat de facilitar una visió global de les qüestions a què s'enfronten. Una formació en la qual brillen per la seva absència la psicologia, la filosofia i la història econòmica. Més encara. Consideren no tan sols pobra, insuficient, limitada i parcial la formació que reben, sinó que a més no facilita que els economistes revisin críticament les seves pròpies creences. Per cert, en parlar de creences no estan parlant de religió, filosofia o astrologia: un exemple de les esmentades creences és el que els autors qualifiquen com a "the highly questionable belief in universal rationality nor the efficient markets hipothesis, both widely promoted by mainstream economists". Com subratllen en un altre moment de la seva carta, ha dominat una visió de l'economia separada del món real. La seva conclusió és que els models i les tècniques són importants, però que, donada la complexitat de l'economia global, es requereix una major atenció al que és substancial, i tenir en compte també factors històrics, institucionals i psicològics.

No cal dir que comparteixo el nucli del que proposen els autors. I més si tenim en compte que aquest any celebrem el 50è aniversari de la publicació de Les dues cultures,...

Read More »

He tingut la sort de viatjar a Xile, convidat per axisrse i la Fundación Carolina, per participar en Santiago al seminari Nuevas alianzas público-privadas. Desafíos para la Responsabilidad Social en Chile, América Latina y el Caribe. Com sempre que m'apropo a aquelles terres, l'acollida ha estat d'una amabilitat i afecte exquisits. Però, a més, el contingut ha estat de grandíssim interès. Fa temps que vaig dient que Amèrica Llatina és la gran oblidada quan es tracta d'auscultar el desenvolupament de l’RSE. I, per exemple, he pogut conèixer experiències com les de la Fundación Caicedo González o la de Comfadi, que ja voldrien tenir molts països que considerem punters en RSE.

El tema del seminari ha estat el que, segons la meva opinió, és una de les claus decisives del desenvolupament futur de l’RSE: les aliances publicoprivades. I ho és no tan sols per les immenses potencialitats que amaga, sinó pels canvis i noves capacitats que requereix en els actors involucrats. Si només actuen les empreses, tindrem una suma d'iniciatives individuals -algunes sens dubte molt valuoses-, però depenents, al cap i a la fi, de la conjuntura i de les circumstàncies. Si només actuen els governs, probablement no tindrem cap altra cosa que les eternes temptacions reguladores. El diàleg i els compromisos compartits entre ambdós actors és el que, ara com ara, pot generar més innovació. Òbviament, quan el diàleg té algun objectiu substantiu més enllà de l'objectiu de poder dir que hem dialogat. En aquest sentit, la creació de partenariats i xarxes és el factor clau del desenvolupament de l’RSE, sempre que no es considerin una espècie de vareta màgica o de bàlsam que tot ho cura, sinó en la mesura que recolzen en una visió compartida, la qual cosa requereix construir conjuntament tant una visió (o un model) d'empresa, com una visió (o un model) de país.

Ara bé, en aquest procés cal que les parts involucrades deliberin conjuntament sobre dues qüestions...

Read More »

A Santiago de Cuba és freqüent sentir el següent comentari irònic referit al món laboral: "Ells fan veure que ens paguen i nosaltres fem veure que treballem". Pot haver-hi empreses responsables sense directius i treballadors que ho siguin? Les noves responsabilitats socials que avui en dia estan assumint algunes empreses (RSE) no afecten tan sols a un canvi de pràctiques o d’indicadors organitzatius, sinó que requereixen també un canvi de mentalitat dels seus membres. Quines actituds i valors personals posem en joc quan diem que volem treballar en una organització socialment responsable? La nostra creença és que l’RSE depèn de les pràctiques corporatives, però també depèn de la identitat, d’allò que decidim que volem ser.

Construir una identitat implica sempre un procés. En ell posem en joc els nostres valors, allò que volem ser i el que donarà sentit a la nostra acció. D'aquí el vincle inseparable entre accions, responsabilitats i valors. Per això les empreses responsables estan obligades a treballar sobre els seus propis valors, perquè no estem parlant d’una cosa afegida, sinó d'una cosa intrínseca a la seva activitat. Aquesta és la raó per la qual les empreses incideixen de manera tan important en les biografies i l'equilibri personal dels seus treballadors.

Ens agrada recordar que en una empresa, més que no pas recursos humans, hi ha persones amb recursos. Aquests recursos s'activaran millor o pitjor en la mesura que siguem capaços d'integrar a les persones i el seu desenvolupament en el marc d'uns valors compartits. Algú s'imagina la possibilitat d'una empresa responsable que no faciliti aquesta integració personal? Té poc sentit intentar que una empresa sigui responsable si els que la dirigeixen i els que hi treballen no s'identifiquen amb les actituds que fan possible la responsabilitat. Difícilment serà viable que una empresa proclami l’RSE si, simultàniament, no duu a terme un treball mínimament conscient sobre els valors en què es basa la seva...

Read More »

  | Copyright 2008 by Josep M. Lozano Web design by Magik@ment